تبلیغات
 فیلسوف و حکیم بزرگ از دریچه نگاه همگان - رضا استادآقایی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ

رضا استادآقایی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 20 خرداد 1395 10:06 ب.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در بلاگفا سخنان حکیم ارد بزرگ حکیم ارد کبیر و جملات دلچسبش فیلسوف ایرانی و سخنان دلربایش


رضا استادآقایی  مدیر وبلاگ (برتر سایت) در وبنوشت خویش می نویسد  :
  
 هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی . حکیم اُرُد بزرگ

سخنان فلسفی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


http://bartarsite.blogfa.com/


پایان


جملات برگزیده حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخ


 
بدخواهان را با فراموشی و دوری ، نابود کن... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدکار ، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدگویی ، رسوایی در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان را باید بارها و بارها نوشت ، تا در ذهن و اندیشه ماندگار شوند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبا ، بازده روزهای سخت گذشته است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم ، چرا که آنها ، نگاره و صورت ما ، در اندیشه دیگران خواهند شد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

شرف، در آزادی و آزادگی است و این خواست و سخن همیشگی "ارد" بوده است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فراموش نشدنی ترین آموخته ها ، آنهایی است ، که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

کسی که خود را دوست ندارد، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران نیز ، یورش می برد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها با سکوت ، می توان سخن گفت... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران را ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گردن کشان ، خیلی زود ، برده آدمهای بد کردار می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

از نامهربانان دوری کنید، تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته ، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری ، دگرگونی و زایش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کمک به همگان ، دلبستگی و عشق برجستگان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ناچیزترین گونه عشق ، دلدادگی به آدمی دیگر است به جای چنین خواستی باید عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

نماز عاشق ترتیبی ندارد ، چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

شناخت درست فراخنای بیکران گیتی ، آدمهای تندرو و خشن را هم ، آرام و نرم خو خواهد نمود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گیتی ، آوای مهربانی و شادیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ
 
هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی از سادگی و نادانی نیست ، مهربانان به یکی از مهمترین هنجار های گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
اندیشه عوام ، توان فهم ابعاد بیکران گیتی را ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم ها ، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهر و دوستی، در سرزمین آزادیخواهان، پاینده است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

همه مردم یک سرزمین، باید پیشوای آزادی و آزادیخواهی باشند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران ، می توان جاودانه شد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود ، خود ما هستیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها مبارزه با ناراستی ها ، به ما ارزش می دهد ، وارون بر این ، همزیستی با تباهی ، سرافکندگی در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ارتشیان تنها پاسدار ((پرچم)) یک سرزمین نیستند، همه مردم باید نگاهبان آن باشند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایران، ایران ما، شکوه و بزرگی تو، آرزوی همه ماست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایران، در مرکز پهنه زمین است ، ما نه شرقی هستیم و نه غربی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این شکوفایی را بر دوش داشت... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برچسب ها: رضا استادآقایی ، رضا استاد آقایی ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ ، اردبزرگ فلسفه ، سخنان بزرگان ، سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ،
دنبالک ها: فیلسوف حکیم ارد بزرگ در حافظه تاریخ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 خرداد 1395 10:20 ب.ظ

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.