تبلیغات
 فیلسوف و حکیم بزرگ از دریچه نگاه همگان - فیلسوف حکیم ارد بزرگ در حافظه تاریخ

فیلسوف حکیم ارد بزرگ در حافظه تاریخ

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 20 خرداد 1395 08:47 ب.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در بلاگفا سخنان فیلسوف در میهن بلاگ سخنان فیلسوف در بلاگ اسکای سخنان فیلسوف در پرشین بلاگ سخنان فیلسوف در پارسی بلاگ سخنان فیلسوف در لوکس بلاگ سخنان فیلسوف در بیان

آزادی کجاست ؟، آزادی چیست ؟، آزادی از دیدگاه بزرگان، آزادی از دیدگاه حکیم ارد بزرگ، آزادی در سخنان حکیم ارد بزرگ، آزادی در سخنان بزرگان، آزادی در اندیشه حکیم ارد بزرگ، آزادی از دیدگاه ارد بزرگ، سخنان بزرگان درباره آزادی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ


بازتاب  اندیشه های فیلسوف حکیم ارد بزرگ
 
حدیثه احمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حسین شریفی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ظروفچیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
نازنین جربان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مرضیه نصیری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
تیمور صحت نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کامران ریاضی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
دانا غفوری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
جواد نجف زاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه سجادیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عقیل رجبی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
FATIMA.V.H.B و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
یوسف نورایی مطلق و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امیر علی پیرزاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ساورسفلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مریم نجاتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
ایسان افتخاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهشاد گلوی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین آقایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه محمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه اسماعیلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی میرزایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عطیه سلطانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مریم عقیلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی آرامش و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه مشهدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حدیثه احمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین میرزازاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
پگاه جوانمرد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
الناز کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهری عنایتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امید باغانی بلوچكاره و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین شکاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهدی درخشانی منصورکوهی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
شکور مرادی گلین قشلاقی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمدهادی برائی نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زندگینامه حکیم ارد بزرگ نابغه عرصه فلسفه

امیرحسین خادمیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
سمیرا رهبر و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد متین کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اکرم مهوری حبیب آبادی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین سنجابی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد مهدی حاتمی هنزا و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کیان آصف و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
هانیه فعله همدانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگفیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
نابکارترین آدم ها ، برای رشد خود ، به جایگاه دیگران می تازند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آتش نشانها ، اساطیر مهر و مهربانی هستند . حکیم ارد بزرگ

امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند ، باید دست بر زانوی خویش گیری... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

اندیشه برتر ، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا ، به توانایی خویش باور دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران ، راه درست توانایی را نشان می دهد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم های توانا ، براستی ارزش "زمان" را می دانند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، تشنه دیدن چشم و ابروی این و آن هستند و آواره کوچه ها و خیابانها ..... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند ، به یک نگاه و ندای ریش سپیدی گشاده می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ستایش غم ، تمجید از مرگ است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سینمای غمزده ، دشمن اقتصاد و بهره وری است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریبکاران ، همه بستگان و یاران خویش را از دست می دهند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد ماند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدگویی از دیگران هنر نیست ، یاد بگیریم که خود ، درستکردار و انسان باشیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای رستگاری ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

از دیدگاه ارد ، آتش نشانها ، براستی چهره های ماندگار هستند . حکیم ارد بزرگ

"ارد" به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که همیشه دوست داشته و دارد ایرانیان را شاد ببیند، از همه مردم می خواهد جوک ها و واژه های زشتی را که برای تبارها و زبانهای گوناگون نوشته و گفته می شود را  برای هم باز نشر نکنند، پیامک نکنند، اینها شایسته مردم ما نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فداکارتر و از جان گذشته تر از آتش نشانها ندیده ام . حکیم ارد بزرگ

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

خوشبخت آدمیست ، که پیمانه زندگی اش ، همواره لبریز از شادیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

دلم را از شادی ها پر کن، تا غرق مهر تو شوم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سنگینی یاد غم ها را ، با تنهایی دو چندان می کنی ، به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها همراه شو ، لبخندها و پایکوبی آدمیان ، شکوفه های امید را در دلت بارور می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

به کودکان خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، دولت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بستر اندیشه همگانی ، همچون دریاست ، هیچ بنایی بر آن پایدار نخواهد بود ، مگر آنکه خود را با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جایگاه فرهنگی کشورها ، در رشد و بالندگی بشری را ، می توان در میزان داده های فرهنگی هر یک از آنها ، در پهنه اینترنت دید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جوانان امروز باید ، هنر خود را در میدان آی تی و فناوری های نوین به نمایش بگذارند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان ، جواهرات با ارزش درون سخنرانی ها است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ
برچسب ها: حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ بیوگرافی ، حکیم ارد بزرگ که بود ، بیو گرافی حکیم ارد بزرگ ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا ، زندگی نامه ی حکیم ارد بزرگ ، درباره فیلسوف حکیم ارد بزرگ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 آذر 1396 07:21 ق.ظ

چهارشنبه 23 اسفند 1396 02:31 ق.ظ
سبسیبسبس
پنجشنبه 11 خرداد 1396 05:53 ق.ظ
بسیار عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
موفق باشید
شنبه 16 بهمن 1395 04:26 ق.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
جمعه 5 آذر 1395 01:24 ق.ظ
سلام
دوست عزیز امیدوارم حال خوبی داشته باشید از وبلاگتون دیدن کردم.
ما یک محصول ویژه برای شما داریم که قسمتی از کار های روزانه رو براتون آسون و راحت میکنه
به سایتمون سر بزنید هر دیدی یه بازدید هم باید داشته باشه دیگه
مطمئنم پشیمون نمیشی
منتظرم
پنجشنبه 1 مهر 1395 09:05 ب.ظ
تخفیف ویژه 15 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 15 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 15 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 15 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 15 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 5هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

سه شنبه 5 مرداد 1395 08:28 ب.ظ
سلام
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
یک سری امکانات هم برای وبلاگ ها داریم که بعد از عضویت از طریق تماس با ما اگر بگین راهنمایی میشین و وبلاگتون تبلیغ میشه
منتظر حضورتون هستیم
www.facepelak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
جمعه 18 تیر 1395 02:47 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


یکشنبه 13 تیر 1395 08:51 ب.ظ
سه شنبه 25 خرداد 1395 01:21 ب.ظ
باید به خودمون افتخار کنیم که هنوزم هستند کسانیکه از فیلسوف های بزرگ میهنمون یاد میکنند...
ماندگار موندن یاد این بزرگان باعث میشه آموزه های اونا پایدار بمونه و راه درست زیستن را یاد بگیریم...
ستاره هاشمی
مرسی فاطیما جون از پیام بسیار زیبااااات
یکشنبه 23 خرداد 1395 06:43 ب.ظ
سلام
وبتون عالیه اگه میشه به وب منم سری بزنید.
باتبادل لینک موافقید اگه موافقید به من خبری بدید.
ممنون
ستاره هاشمی
: سلام حدیثه جان
وبلاگ قشنگت رو دیدم
این آدرس رو هم ببین :
http://newspaper.mihanblog.com/post/263
جمعه 21 خرداد 1395 02:57 ق.ظ
سخنان فلسفی ارد بزرگ را در دفتری جمع آوری کرده ام . وقتی فرصت و زمانی در اختیار دارم جملات فلسفی ارد بزرگ رو می خونم . باید یگویم فلسفه ارد بزرگ به من قدرت زیادی می ده تا بتونم در زمانهای خاص از اون استفاده کنم . خانم هاشمی از شما به خاطر این وبلاگ زیبا قدردانی می کنم
ستاره هاشمی
: مرسی از پیام دلگرم کننده شما
جمعه 21 خرداد 1395 12:01 ق.ظ
درباره وبلاگ شما فقط می تونم بگم عالیه
یکی از وبلاگهایی که اینجا معرفی کردید مال همسر منه
ایشون خیلی خوشحاله که شما از ایشون اسم برده اید .
من هم از شما خیلی سپاسگذارم که باعث دلگرمی همسرم شده اید .
ستاره هاشمی
: خوشحالم
و مرسی به خاطر حس دلگرمی که می دین
پنجشنبه 20 خرداد 1395 11:28 ب.ظ
متن کامل کتاب سخنان حکیم ارد بزرگ را می خواستم . در صورت امکان کمکم کنید
متشکرم
ستاره هاشمی
: باید در گوگل سرچ کنید
آدرس زیر هم برای دانلود کتاب سرخ هست که فکر کنم مفید باشه :

http://s3.picofile.com/file/8225498634/RED_BOOK_1394.pdf.html
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر