تبلیغات
 فیلسوف و حکیم بزرگ از دریچه نگاه همگان

فیلسوف حکیم ارد بزرگ در حافظه تاریخ

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 20 خرداد 1395 08:47 ب.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در بلاگفا سخنان فیلسوف در میهن بلاگ سخنان فیلسوف در بلاگ اسکای سخنان فیلسوف در پرشین بلاگ سخنان فیلسوف در پارسی بلاگ سخنان فیلسوف در لوکس بلاگ سخنان فیلسوف در بیان

آزادی کجاست ؟، آزادی چیست ؟، آزادی از دیدگاه بزرگان، آزادی از دیدگاه حکیم ارد بزرگ، آزادی در سخنان حکیم ارد بزرگ، آزادی در سخنان بزرگان، آزادی در اندیشه حکیم ارد بزرگ، آزادی از دیدگاه ارد بزرگ، سخنان بزرگان درباره آزادی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ


بازتاب  اندیشه های فیلسوف حکیم ارد بزرگ
 
حدیثه احمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حسین شریفی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ظروفچیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
نازنین جربان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مرضیه نصیری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
تیمور صحت نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کامران ریاضی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
دانا غفوری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
جواد نجف زاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه سجادیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عقیل رجبی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
FATIMA.V.H.B و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
یوسف نورایی مطلق و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امیر علی پیرزاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ساورسفلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مریم نجاتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
ایسان افتخاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهشاد گلوی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین آقایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه محمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه اسماعیلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی میرزایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عطیه سلطانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مریم عقیلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی آرامش و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه مشهدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حدیثه احمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین میرزازاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
پگاه جوانمرد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
الناز کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهری عنایتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امید باغانی بلوچكاره و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین شکاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهدی درخشانی منصورکوهی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
شکور مرادی گلین قشلاقی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمدهادی برائی نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زندگینامه حکیم ارد بزرگ نابغه عرصه فلسفه

امیرحسین خادمیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
سمیرا رهبر و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد متین کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اکرم مهوری حبیب آبادی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین سنجابی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد مهدی حاتمی هنزا و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کیان آصف و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
هانیه فعله همدانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگفیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
نابکارترین آدم ها ، برای رشد خود ، به جایگاه دیگران می تازند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آتش نشانها ، اساطیر مهر و مهربانی هستند . حکیم ارد بزرگ

امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند ، باید دست بر زانوی خویش گیری... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

اندیشه برتر ، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا ، به توانایی خویش باور دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران ، راه درست توانایی را نشان می دهد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم های توانا ، براستی ارزش "زمان" را می دانند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، تشنه دیدن چشم و ابروی این و آن هستند و آواره کوچه ها و خیابانها ..... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند ، به یک نگاه و ندای ریش سپیدی گشاده می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ستایش غم ، تمجید از مرگ است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سینمای غمزده ، دشمن اقتصاد و بهره وری است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فریبکاران ، همه بستگان و یاران خویش را از دست می دهند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد ماند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدگویی از دیگران هنر نیست ، یاد بگیریم که خود ، درستکردار و انسان باشیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای رستگاری ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

از دیدگاه ارد ، آتش نشانها ، براستی چهره های ماندگار هستند . حکیم ارد بزرگ

"ارد" به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که همیشه دوست داشته و دارد ایرانیان را شاد ببیند، از همه مردم می خواهد جوک ها و واژه های زشتی را که برای تبارها و زبانهای گوناگون نوشته و گفته می شود را  برای هم باز نشر نکنند، پیامک نکنند، اینها شایسته مردم ما نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فداکارتر و از جان گذشته تر از آتش نشانها ندیده ام . حکیم ارد بزرگ

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

خوشبخت آدمیست ، که پیمانه زندگی اش ، همواره لبریز از شادیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

دلم را از شادی ها پر کن، تا غرق مهر تو شوم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سنگینی یاد غم ها را ، با تنهایی دو چندان می کنی ، به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها همراه شو ، لبخندها و پایکوبی آدمیان ، شکوفه های امید را در دلت بارور می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

به کودکان خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، دولت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بستر اندیشه همگانی ، همچون دریاست ، هیچ بنایی بر آن پایدار نخواهد بود ، مگر آنکه خود را با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جایگاه فرهنگی کشورها ، در رشد و بالندگی بشری را ، می توان در میزان داده های فرهنگی هر یک از آنها ، در پهنه اینترنت دید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جوانان امروز باید ، هنر خود را در میدان آی تی و فناوری های نوین به نمایش بگذارند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان ، جواهرات با ارزش درون سخنرانی ها است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ
برچسب ها: حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ بیوگرافی ، حکیم ارد بزرگ که بود ، بیو گرافی حکیم ارد بزرگ ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا ، زندگی نامه ی حکیم ارد بزرگ ، درباره فیلسوف حکیم ارد بزرگ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 آذر 1396 06:21 ق.ظ

حدیثه احمدی و بیوگرافی درباره فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نویسنده : ستاره هاشمی دوشنبه 24 خرداد 1395 12:05 ق.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در بلاگفا درباره فیلسوف بی نظیر ایرانی ارد بزرگ فیلسوف ایرانی فیلسوف ارد حکیم


 حدیثه احمدی مدیر وبلاگ *زندگی نامه فلاسفه ایرانی* در وبنوشت بسیار زیبای خویش مطلبی با عنوان *حکیم ارد بزرگ نابغه عرصه فلسفه* می نویسد :

او مشهورترین "فیلسوف ایرانی" است فیلسوفی که با سخنان قصارش محبوب جهانیان شده است هیچ فیلسوفی در تاریخ ایران به اندازه او سخنانش مورد استقبال عام و خاص نشده است.


http://s7.picofile.com/file/8255540726/zendegi_blogfa_com.jpg

http://s7.picofile.com/file/8256699800/zendegi_blogfa_com.jpg
حکیم ارد بزرگ نابغه عرصه فلسفه و حکمت ایرانی با شهرت جهانی است. او مشهورترین "فیلسوف ایرانی" است فیلسوفی که با سخنان قصارش محبوب جهانیان شده است هیچ فیلسوفی در تاریخ ایران به اندازه او سخنانش مورد استقبال عام و خاص نشده است .
این فیلسوف و نابغه بزرگ توانست فلسفه مرده و مهجور را با اندیشه های تازه خود جانی دوباره بخشد. کمپین دیوار مهربانی بر اساس سخنان حکیم ارد بزرگ شکل گرفت سخنانی که در سال 1390 گفته شد اما در سال 1394 در سراسر ایران موجی گشت که جوانان خیرخواه و نیکوکار کشورمان بر آن اساس بر دیوارها نقش دیوار مهربانی کشیدند و پوشاک نیازمندان را برایشان مهیا نمودند سخنان حکیم ارد بزرگ در سال 1390 را با هم بخوانیم :

(( دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند.
ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ... ))
بسیاری می گفتند فلسفه با مرگ بزرگان آن به خاموشی و سردی گرایید اما حکیم ارد بزرگ نشان داد که فلسفه و حکمت می تواند بهاری تازه داشته باشد.  مردم و پژوهشگران به او القاب زیر را داده اند :
«بزرگترین فیلسوف جهان»
«پدر فلسفه نوین»
«پدر فلسفه مدرن»
«پدر فلسفه جدید»
«بزرگترین فیلسوف معاصر»
«برترین فیلسوف ایرانی»
«بزرگ شیروان»
نابغه عرصه فلسفه» و برخی هم او را «چهارمین حکیم تاریخ ایران» می نامند.
 درباره او پژوهش ها و نوشته های بسیاری وجود دارد کوشش کرده ام عصاره و بخش های مهم این مطالب را گردآوری و تقدیم نمایم

- حکیم ارد بزرگ توانست اشکالات فلسفه کهن ایران را به شکلی مدرن بر طرف نموده و فُرمی نوین به آن ببخشد تا بتواند همواره خود را در طی زمان، بروز نموده و همپای دیگر دانش ها کارکرد واقعی خود را داشته باشد متاسفانه فلسفه ایران به خاطر سکته ها و انکار شدن های پیاپی تاریخی، دچار کهولت و سردی شده بود  واقعیت آن است که تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی تنها جسدی از فلسفه باقی مانده بود کمتر فیلسوفی خود را فیلسوف معرفی می نمود بیشتر متخصصین عرصه فلسفه خود را جامعه شناس و یا کارشناس حوزه تاریخ و مسائل اجتماعی می نامیدند اما اندیشه ها و سخنان فیلسوف کشورمان حکیم ارد بزرگ توانست خون گرم و تازه ایی باشد در شریانهای فلسفه بی جان کشورمان و اینگونه بود که فلسفه ایران بار دیگر از جای برخاست  در واقع او حکمت و فلسفه ایرانی را دوباره قابل استناد نمود  از این رو حکیم ارد بزرگ را "پدر فلسفه نوین" ایران می نامند .+ حدیثه احمدی متولد  فروردین 1380 ، کلاس نهم است در شهر خنداب واقع در استان مرکزی زندگی می کند . وبلاگ زیبای خود را برای شرکت در مسابقه ملاصدرا ایجاد نموده است. کتاب های مورد علاقه او بیشتر کتاب های تاریخی،فلسفی می باشد.
http://zendegi.blogfa.com/post/35

پایان

جملات برگزیده حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخزمین زنده و پویاست ، آن را باید پاس داشت. حکیم ارد بزرگ 

زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد. حکیم ارد بزرگ

زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد. حکیم ارد بزرگ

زیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست. حکیم ارد بزرگ

زیستگاهای گیاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است ، ارزش نگهداری از آنها ، کمتر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیست. حکیم ارد بزرگ

سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد. حکیم ارد بزرگ

عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، این شیفتگی باید توان پرتاب انسان ، به سوی آرمان های راستین را داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

عشق و شیفتگی ، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را ، بیدار و جاری میسازد. حکیم ارد بزرگ

آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. حکیم ارد بزرگ

آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. حکیم ارد بزرگ

با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید. حکیم ارد بزرگ

با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. حکیم ارد بزرگ

عشق یگانه است، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه می تواند از پسران و دخترانی که قرار است سرزمینی را به سوی رشد و پویش همه جانبه در عرصه های گوناگون علمی و صنعتی پیش برانند ، عشاقی دون و آدمهایی چشم چران بزک کرده بوجود بیاورد. حکیم ارد بزرگ

کمک به همگان ، دلبستگی و عشق برجستگان است. حکیم ارد بزرگ

فداکارتر و از جان گذشته تر از آتش نشانها ندیده ام . حکیم ارد بزرگ

آتش نشانها ، اساطیر مهر و مهربانی هستند . حکیم ارد بزرگ

شادی ، بر سراپرده خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست. حکیم ارد بزرگ

شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
خنده در پس خود ، هزار راز و زر در سینه دارد. حکیم ارد بزرگ

رسیدن به راستی و درستی ، چندان سخت و پیچیده نیست ، چه خوب است ، کمی به سرشت و منش کودکی برگردیم. حکیم ارد بزرگ

ره آورد گفتگو با نادان ، دو چیز است : نخست ، از دست دادن بخشی از زندگی ، و دیگری ، گرفتار شدن در گمان پوچ و بی ارزش. حکیم ارد بزرگ

ریشه آدم های سست بنیاد ، همانند نی های مرداب ، لرزان است. حکیم ارد بزرگ

کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی. حکیم ارد بزرگ  

گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد. حکیم ارد بزرگ  

گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. حکیم ارد بزرگ

از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. حکیم ارد بزرگ

زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند. حکیم ارد بزرگ

سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما ، به نام آشتی جویی و دوستی ، از نادانی است. حکیم ارد بزرگ

ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. حکیم ارد بزرگ

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست. حکیم ارد بزرگ

خوشبخت آدمیست ، که پیمانه زندگی اش ، همواره لبریز از شادیست. حکیم ارد بزرگبازتاب های دیگر :


بازتاب  اندیشه های فیلسوف حکیم ارد بزرگ
 
حسین شریفی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ظروفچیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
نازنین جربان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مرضیه نصیری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
تیمور صحت نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کامران ریاضی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
دانا غفوری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
جواد نجف زاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه سجادیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عقیل رجبی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
FATIMA.V.H.B و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امیرحسین خادمیان و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
سمیرا رهبر و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد متین کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اکرم مهوری حبیب آبادی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین سنجابی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمد مهدی حاتمی هنزا و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
کیان آصف و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
هانیه فعله همدانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
یوسف نورایی مطلق و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امیر علی پیرزاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زهرا ساورسفلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مریم نجاتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
ایسان افتخاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهشاد گلوی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
افشین آقایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه محمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه اسماعیلی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی میرزایی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
عطیه سلطانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
علی آرامش و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
فاطمه مشهدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حدیثه احمدی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین میرزازاده و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
پگاه جوانمرد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
الناز کیانی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهری عنایتی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
امید باغانی بلوچكاره و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
رامین شکاری و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
مهدی درخشانی منصورکوهی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
شکور مرادی گلین قشلاقی و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
محمدهادی برائی نژاد و یاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ
زندگینامه حکیم ارد بزرگ نابغه عرصه فلسفه

برچسب ها: حدیثه احمدی ، حدیثه احمدی مدیر وبلاگ فلسفه ، فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ ، اردبزرگ فیلسوف ایرانی ، بیوگرافی حکیم ارد بزرگ ، چهره ماندگار فلسفه حکیم ارد بزرگ ، مشاهیر فلسفه ایران حکیم ارد بزرگ ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 1 تیر 1395 02:53 ق.ظ

رضا استادآقایی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 20 خرداد 1395 11:06 ب.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در بلاگفا سخنان حکیم ارد بزرگ حکیم ارد کبیر و جملات دلچسبش فیلسوف ایرانی و سخنان دلربایش


رضا استادآقایی  مدیر وبلاگ (برتر سایت) در وبنوشت خویش می نویسد  :
  
 هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی . حکیم اُرُد بزرگ

سخنان فلسفی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


http://bartarsite.blogfa.com/


پایان


جملات برگزیده حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخ


 
بدخواهان را با فراموشی و دوری ، نابود کن... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدکار ، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بدگویی ، رسوایی در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان را باید بارها و بارها نوشت ، تا در ذهن و اندیشه ماندگار شوند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبا ، بازده روزهای سخت گذشته است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم ، چرا که آنها ، نگاره و صورت ما ، در اندیشه دیگران خواهند شد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

شرف، در آزادی و آزادگی است و این خواست و سخن همیشگی "ارد" بوده است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فراموش نشدنی ترین آموخته ها ، آنهایی است ، که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

کسی که خود را دوست ندارد، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران نیز ، یورش می برد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها با سکوت ، می توان سخن گفت... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران را ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گردن کشان ، خیلی زود ، برده آدمهای بد کردار می گردند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

از نامهربانان دوری کنید، تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته ، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری ، دگرگونی و زایش است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ  

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

کمک به همگان ، دلبستگی و عشق برجستگان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ناچیزترین گونه عشق ، دلدادگی به آدمی دیگر است به جای چنین خواستی باید عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

نماز عاشق ترتیبی ندارد ، چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

شناخت درست فراخنای بیکران گیتی ، آدمهای تندرو و خشن را هم ، آرام و نرم خو خواهد نمود... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

گیتی ، آوای مهربانی و شادیست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ
 
هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهربانی از سادگی و نادانی نیست ، مهربانان به یکی از مهمترین هنجار های گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
اندیشه عوام ، توان فهم ابعاد بیکران گیتی را ندارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدم ها ، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

مهر و دوستی، در سرزمین آزادیخواهان، پاینده است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

همه مردم یک سرزمین، باید پیشوای آزادی و آزادیخواهی باشند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران ، می توان جاودانه شد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود ، خود ما هستیم... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

تنها مبارزه با ناراستی ها ، به ما ارزش می دهد ، وارون بر این ، همزیستی با تباهی ، سرافکندگی در پی دارد... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ارتشیان تنها پاسدار ((پرچم)) یک سرزمین نیستند، همه مردم باید نگاهبان آن باشند... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایران، ایران ما، شکوه و بزرگی تو، آرزوی همه ماست... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

ایران، در مرکز پهنه زمین است ، ما نه شرقی هستیم و نه غربی... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این شکوفایی را بر دوش داشت... فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

برچسب ها: رضا استادآقایی ، رضا استاد آقایی ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ ، اردبزرگ فلسفه ، سخنان بزرگان ، سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ،
دنبالک ها: فیلسوف حکیم ارد بزرگ در حافظه تاریخ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 خرداد 1395 11:20 ب.ظ

حسین شریفی و سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 20 خرداد 1395 03:36 ب.ظ  •    ارسال شده در: سخنان دلربای حکیم ارد بزرگ در وبلاگ ها سخنان فیلسوف در پرشین بلاگ سخنان حکیم ارد بزرگ حکمت و فلسفه در سخنان حیرت آور حکیم ارد بزرگ فلسفه


حسین شریفی مدیر وبنوشت بسیار زیبای «افکار جاویدان» و کارشناس کشاورزی ازدانشگاه ارومیه سال 1380 و کارمند جهاد کشاورزی استان کردستان شهرستان سقز، سخنانی از فیلسوف محبوبمان حکیم ارد بزرگ را در وبلاگ خویش منتشر نموده است :

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . حکیم ارد بزرگ

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگازحکیم ارد بزرگ:
 
ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند .

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر زدودن ناراستی هایمان باشد .

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .

پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است .

http://afkarjavidan.persianblog.ir/post/119

پایان
جملات برگزیده حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخ


 
فرزندان نیک خو، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش، بر هم پیشی می گیرند. حکیم ارد بزرگ

کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود ، سوءظن استوارترین بناهای زندگی زناشویی را نیز ، از هم پاشیده است. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند. حکیم ارد بزرگ

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ

افسوس که چشمان مردم میهنم، مردگان را بیش از زندگان می بینند. حکیم ارد بزرگ

کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. حکیم ارد بزرگ

ابومسلم خراسانی نماد برافراشته آزادگی ایرانیان است او بندهای دشمنان ایران را پاره کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را پاره خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ

کسی که آزادی می جوید، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد. حکیم ارد بزرگ

اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها ، نفس می کشند و زنده اند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 
میهن، گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی است. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ

همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش ، آماده باشیم. حکیم ارد بزرگ

هیچگاه ، از راستی و درستی خویش آزرده مباش ، چرا که در انتهای هر رویداد ، پیروزی از آن توست. حکیم ارد بزرگ  

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست. حکیم ارد بزرگ

کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. حکیم ارد بزرگ

کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. حکیم ارد بزرگ

اگر آرمان برایمان هویدا باشد، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. حکیم ارد بزرگ

اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 
چه کوچک و ناتوان هستند کسانی که هدفشان ، نابود کردن دانش و هنر دیگران است. حکیم ارد بزرگ

زمانی از توانایی خویش لذت می بریم ، که در راه بدست آوردن آن ، کوشش بسیار نموده ایم. حکیم ارد بزرگ

سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهای خردمند است. حکیم ارد بزرگ

فروتنی در برابر گردن کشان ، نادرست است. حکیم ارد بزرگ

فروتنی و غرور بی جا ، به یک اندازه چندش آور هستند. حکیم ارد بزرگ

کردار و رفتار ناپسند را ، با دارایی زیاد هم ، نمی توان پنهان ساخت. حکیم ارد بزرگ

کسی که خود را بزهکار می شمارد ، زندانبان وجود خویش است. حکیم ارد بزرگ

سپاس گزاری از دیگران ، نشان فرهمندی و تواناییست. حکیم ارد بزرگ

کارگزاران شایسته ، کارهای مهم را ، بدست ناتوانان نمی سپارند. حکیم ارد بزرگ

ناتوان ، لبریز از واژه های ناامید کننده است. حکیم ارد بزرگ

هر ثروتمندی توانا نیست ، آدم توانا ، انسان دوست و بخشنده است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 
خبرنگاران آزاده ، پیشتازان رشد هر سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران آزاده و پیشرو را باید ستود. حکیم ارد بزرگ

آدمیان ، همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند. حکیم ارد بزرگ

آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند. حکیم ارد بزرگ   

برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری ، باید نگاهی فراگیر و باز داشت. حکیم ارد بزرگ

در پایان کوچه های بن بست زندگی، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد. حکیم ارد بزرگ
 
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید ، همان در را بشکنید. حکیم ارد بزرگ

برگها ، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از سیل ها ، توفان ها و بلایای طبیعی به خاطر نامهربانی ما با طبیعت رخ داده و می دهد. حکیم ارد بزرگ

خردمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند. حکیم ارد بزرگ

خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند. حکیم ارد بزرگ

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار ، تا همگان پشتیبان تو باشند. حکیم ارد بزرگ

دانشگاه ها نباید گورستان صدها هزار پایان نامه دانشجویان باشند، باید همه پایان نامه ها را از بایگانی ها و کتابخانه های متروک بیرون کشید و در اینترنت بارگذاری کرد . کشوری که می خواهد برترین شود باید فضای مجازی غنی داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ . عکس بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین اندیشمند . ارد بزرگ شیروان . great orod

 
تندرستی، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی. حکیم ارد بزرگ

تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست. حکیم ارد بزرگ
 
تنها زبان همسران شایسته ، مهر و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند. حکیم ارد بزرگ

جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است. حکیم ارد بزرگ

جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. حکیم ارد بزرگ

جشن های خویش را ، با دعوت همسایگان ، باشکوهتر برگزار کنیم. حکیم ارد بزرگ

یک ارزن انسانیت ، بسیار با ارزشتر از بزرگترین فیلسوف جهان بودن است. حکیم ارد بزرگ

عشق ، همان کشش آهنربایی درون ماست ، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند. حکیم ارد بزرگ

عشق ، همچون توفان ، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری ، روزافزون می گردد. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین فیلسوفان جهان ، همواره از مهر و انسانیت سخن گفته و می گویند. حکیم ارد بزرگ

فلسفه چیست ؟ راه رسیدن به آزادی و انسانیت است . حکیم ارد بزرگ

جفتت اگر پرید ، برای پریدن شتاب مکن. حکیم ارد بزرگ

چه خوب و بجاست که هر خانواده ، بین دو تا سه فرزند داشته باشد. حکیم ارد بزرگبازتاب های دیگر :
برچسب ها: حسین شریفی ، حکیم ارد بزرگ ، فیلسوف جهانی حکیم ارد بزرگ ، جملات و سخنان بزرگترین فیلسوف جهان ، اندیشمند ایرانی حکیم ارد بزرگ ، متفکر ایرانی حکیم ارد بزرگ ، مجتبی شرکاء ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 خرداد 1395 04:14 ب.ظ


تعداد کل صفحات ( 66 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...