تبلیغات
زیباترین جملات
 
زیباترین جملات
زیباترین جملات عاشقانه , زیباترین جملات فلسفی , زیباترین جملات عارفانه ,زیباترین جملات کوتاه عاشقانه, زیباترین جملات جهان , زیبا
 
 
شنبه 25 آبان 1392 :: نویسنده : ستاره هاشمی

 1. سرزمین روان ما ، میدان کینه و دشمنی های بیهوده ، نیست . حکیم ارد بزرگ

 

 

2. روان دانایان ، فربه تر از دیگران است ، این نیرویست که دانش و خرد ، به آنها بخشیده است . حکیم ارد بزرگ

 

 

3. روان آدم های شاد ، از بیماری و نابودی ، به دور است . حکیم ارد بزرگ

 

 

4. کسی که خود را بزهکار می شمارد ، زندانبان وجود خویش است ، اگر او را از تنهایی به در نیاوریم ، هر روز خودش را ، شکنجه می کند . حکیم ارد بزرگ

 

 

5. روان شایستگان ، گرایش به پدید آورندگی و آفرینش دارد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

6. به خواب هایت دل مبند ، زندگی از آن هوشیاران و بیدارانی است ، که از تنهایی خویش  برون آمده و به هم پیوسته اند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

7. هیچ کس نمی تواند ، همه عمر با خودخواهی زندگی کند . حکیم ارد بزرگ

 

 

8. روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

9. دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

10. اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پا در خواهد آورد . حکیم ارد بزرگ

 

 

11. روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این سرشت خوب ، همان ریشه بالندگی آدمیست . حکیم ارد بزرگ

 

 

12. اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی .  حکیم ارد بزرگ

 

 

13. امیدی به آینده آدمهایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست . حکیم ارد بزرگ

 

 

14. خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

15. خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم . حکیم ارد بزرگ

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

 

16. آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ابزار می سازند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

17. بسیاری از آرزوهایمان را ، می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

18. بدترین اندیشه ها ، روان ما را به تنهایی و خلوت فرا می خوانند ، آدمیان باید درکنار هم ، شاد باشند و برای پیشرفت و امنیت سرزمین خویش ، کوشش کنند . حکیم ارد بزرگ

 

 

19. خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

20. روان زخمی ، در تنهایی ، عفونی و خطرناک می گردد ، باید وارد گروه های فعال اجتماعی و شاد شد . حکیم ارد بزرگ

 

 

21. روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

22. کردار و رفتار ناپسند را ، با دارایی زیاد هم ، نمی توان پنهان ساخت .  حکیم ارد بزرگ

 

 

23. درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم  و تقدیر را از یاد نبریم . حکیم ارد بزرگ

 

 

24. خیزش درونی ، برای بهروزی هر چه بیشتر  ، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

25. خودت را بشناس و به آن ببال .  حکیم ارد بزرگ

 

 

26. در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ، نیستی بهمراه دارند .  حکیم ارد بزرگ

 

نوع مطلب :
برچسب ها : سخنان حکیمانه حکیم ارد بزرگ، ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، سخنان ارد بزرگ، احکیم بزرگ،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آبان 1392 :: نویسنده : ستاره هاشمی


 

1. محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

2. رسانه بیمار ، افکار عمومی را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگ

 

 

3. خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار ، تا همگان پشتیبان تو باشند .  حکیم ارد بزرگ

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD


 

4. تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند . حکیم ارد بزرگ

 

 

5. رسانه ، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به آنها بگوید ، شما چه بگویید ، که خوشایند دل ما باشد . حکیم ارد بزرگ

 

 

6. رسانه های آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند . حکیم ارد بزرگ

 

 

7. دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

8. ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

9. فرهنگ اشتباه را ، بی مهابا کنار بگذاریم ، با ماست مالی آن ، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود .  حکیم ارد بزرگ

 

 

10. هیچ رستمی ، توان آن را ندارد ، که سرزمینی با فرهنگ نادرست را ، سامان بخشد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

11. شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ درست است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

12. خردمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند . حکیم ارد بزرگ

 

 

13. جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است . حکیم ارد بزرگ

 

 

14. خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگ

 

 

15. در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند . حکیم ارد بزرگ

 

 

16. هنر ، برآیند شناور بودن خرد ، در جهان احساس است . حکیم ارد بزرگ

 

 

17. آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است . حکیم ارد بزرگ

 

 

18. هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ

 

 

19. تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

20. اینترنت اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است . حکیم ارد بزرگ

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

 

21. اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

22. اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست .  حکیم ارد بزرگ

 

 

23. اینترنت ، بزرگترین دستاورد دانش آدمیان است ، عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است  . حکیم ارد بزرگ

 

 

24. در گذشته ، بیشتر تجربه های آدمیان ، جایی ثبت نمی شد ، اما امروزه اینترنت ابزاری است برای ثبت تجربه ها و بالندگی بیشتر .  حکیم ارد بزرگ

 

 

25. فرزندان خویش را ، با آموزش درست اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

26. اینترنت همچون دریاست ، سرشار از داشته های آموزنده ، که هر روز بر دارایی آن افزوده می گردد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

27. اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است ، همه برای رشد یکدیگر ، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

28. جایگاه فرهنگی کشورها ، در رشد و بالندگی بشری را ، می توان در میزان داده های فرهنگی هر یک از آنها ، در پهنه اینترنت دید .  حکیم ارد بزرگ

 

 

 

رنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آبان 1392 :: نویسنده : ستاره هاشمی


1. به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران .  حکیم ارد بزرگ

 

 

2. سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد . حکیم ارد بزرگ

 

 

3. برده سخن دل مباش ، آدمهای خوشبخت ، ندای خرد و دل را هم زمان می شنوند . حکیم ارد بزرگ

 

ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD


 

4. با واژگان و سخن خویش ، نوازشگر روح و روان دیگران باشیم ، نه شمشیری برای نابودی دلها .  حکیم ارد بزرگ

 

 

5. آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .  حکیم ارد بزرگ

 

 

6. از باورهای خویش سخن بگوییم ، باورهایی که براستی آنها را دوست داریم . حکیم ارد بزرگ

 

 

7. اگر دل گیتی را بگشاییم ، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد ، پس کردار ما ، چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ

 

 

8. سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است . حکیم ارد بزرگ

 

 

9. سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم ، چرا که آنها ، نگاره و صورت ما ، در اندیشه دیگران خواهند شد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

10. اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

11. فراموش نشدنی ترین آموخته ها ، آنهایی است که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

12. پند و اندرزهای پیران ، آخرین تیرهای آنها ، برای ادامه زندگی ، در دودمانهای آینده و پسین است . حکیم ارد بزرگ

 

 

13. پند و اندرز نادرست ، موجب نفرت همیشگی دیگران ، از ما می شود .  حکیم ارد بزرگ

 

 

14. آن که پند و اندرز نمی پذیرد ، خیلی زود گرفتار می شود .  حکیم ارد بزرگ

 

 

15. پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .  حکیم ارد بزرگ

 

ارد, حکیم ارد بزرگ, ارد حکیم, استاد ارد بزرگ, orod bozorg

 

16. سخن مهر آمیز و دلگرم کننده ، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

17. واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

18. همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار .  حکیم ارد بزرگ

 

 

19. بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد ، درست نیست . باید ترازوی خرد و اندیشه را ، همواره در زندگی به کار گرفت . حکیم ارد بزرگ

 

 

20. کسی که خود را دوست ندارد ، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران نیز ، یورش می برد . حکیم ارد بزرگ

 

 

21. نابکارترین آدم ها ، برای رشد خود ، به جایگاه دیگران می تازند . حکیم ارد بزرگ

 

 

22. اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

23. رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود .  حکیم ارد بزرگ

 

 

24. پندار های خواب و بیداری ما ، اگر ادامه یابند و با کار همراه شوند ، بی شک کم کم ساخته خواهند شد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

25. سخن و مهر پاک ، بر روان آدم پلید ، کارساز نیست .  حکیم ارد بزرگ

 

نوع مطلب :
برچسب ها : سخن بزرگان، زیباترین جملات، حکیم ارد بزرگ، ارد، بزرگ شیروان، حکیم، حکمت،
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آبان 1392 :: نویسنده : ستاره هاشمی

 

 

1. همکاری های گروهی ، بهروزی و توانایی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

2. بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

3. سپاسگذاری از دیگران ، نشان فرهمندی و توانایی است .  حکیم ارد بزرگ

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

 

4. اندیشه برتر ، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد . حکیم ارد بزرگ

 

 

5. آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان ، خالی تر از هر زمان دیگری است . حکیم ارد بزرگ

 

 

6. آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟  حکیم ارد بزرگ

 

 

7. آنکه نمی تواند از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ، ارزش برتری و بزرگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

8. کارگزاران شایسته ، کارهای مهم را ، بدست ناتوانان نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

9. با اشک ریختن ما ، ناتوانان ، توانا نمی شوند ، باید توانا شد و آنگاه کمک نمود .  حکیم ارد بزرگ

 

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

10. آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامد . حکیم ارد بزرگ

 

 

11. امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند ، باید دست بر زانوی خویش گیری .  حکیم ارد بزرگ

 

 

12. آنانکه برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند ، شایستگان دوران خویش هستند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

13. پایداری و کوشش ، کلید هر در بسته ای است . حکیم ارد بزرگ

 

 

14. برای نوآوری و آفرینش نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود ، این هدف ، با کار و کوشش بدست می آید  . حکیم ارد بزرگ

 

 

15. سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهای خردمند است . حکیم ارد بزرگ

 

 

16. آدمی ، به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد . حکیم ارد بزرگ

 

 

17. باور درونی ، نیروی شتاب دهنده ، پرتاب شدن به سوی ایده هاست .  حکیم ارد بزرگ

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آبان 1392 :: نویسنده : ستاره هاشمی

 

1. تباهی زندگی ، برآینده کاشتن تخم غم است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

2. از مردم غمگین ، نمی توان ، امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .  حکیم ارد بزرگ

 

 

3. کار و همچنین کوشش های اجتماعی ، بهترین آرام کننده ، روان های پریشان و غمگین است .  حکیم ارد بزرگ

 

 

4. یاران سوگوار خویش را ، تنها نگذاریم ، باید آنان را ، به زندگی دلگرم سازیم .  حکیم ارد بزرگ

 

 

5. با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم .  حکیم ارد بزرگ   

 

 

6. از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند .  حکیم ارد بزرگ

 

 

7. اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را ، کشنده می کند . حکیم ارد بزرگ

 ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

 

8. غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود . حکیم ارد بزرگ

 

 

9. آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . حکیم ارد بزرگ

 

 

10. نواهای غمناک ، بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند . حکیم ارد بزرگ

 

 

11. از شنیدن آهنگ ها ، داستانها و رویدادهای غم انگیز ، دوری کنیم . حکیم ارد بزرگ

 

 

12. غم ، سیاهچال توانایی هاست . حکیم ارد بزرگ

 

 

13. کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم زندگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کند . حکیم ارد بزرگ

 

 

14. برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم . حکیم ارد بزرگ

 

 

15. خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن . حکیم ارد بزرگ

 

 

16. تنها بزهکاران ، از دیدن اشک دیگران ، شاد می گردند . حکیم ارد بزرگ

 

 

17. نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است . حکیم ارد بزرگ

 

 

18. از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید . حکیم ارد بزرگ

 


 

19. کسی که دوران شادمانی اش را ، به خاکستر غم و اندوه می کشد ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ

 

 

20. زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 44 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ

 p;dl hvn fcv' , l[jfd av;hM , ;jhf svo , hvndsl , p;lj hdvhkd , fcv' adv,hk ,حکیم ارد بزرگ  , hakim orod bozorg  مجتبی شرکا , مجتبی شرکاء , bozorg shirvan , بزرگ شیروان

دانلود کتاب سرخ

با فرمت : پی دی اف PDF و با حجم 484 KB

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


زیباترین جملات عاشقانه , زیباترین جملات فلسفی , زیباترین جملات عارفانه ,زیباترین جملات کوتاه عاشقانه, زیباترین جملات جهان , زیباترین جملات تنهایی , زیباترین جملات کوتاه , زیباترین جملات تبریک تولد , cdfhvdk [lghj , cdfhjvdk [lghj uharhki . cdfhjvdk [lghj jfvd; j,gn , cdfhjbvjvdk [lghj ;,jhi , cdfhjvdk [lghj p;dlhki , cdfhjvdk [lghj tgstd ظهذشفشقهد تخئشمشف , زیباترین جملات حکیمانه , zibatarin jomalat , zibatarin sokhanan bozorgan , زیاترین سخنان بزرگان جهان

مدیر وبلاگ : کسری نوری دامغانی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :